Thiết lập hoàn tiền | Đô đốc (Thị trường đô đốc)

Thiết lập cash back là một phần quan trọng của việc tận dụng các chương trình khuyến mãi mà Admiral Markets cung cấp cho nhà giao dịch của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập cash back và tận dụng lợi ích từ nó trên nền tảng của Admirals.

Đầu tiên, để thiết lập cash back, bạn cần phải đăng ký một tài khoản giao dịch với Admirals. Quá trình đăng ký đơn giản và dễ dàng, chỉ cần điền vào một số thông tin cơ bản và xác nhận email của bạn. Sau khi tài khoản của bạn đã được xác nhận, bạn sẽ có thể bắt đầu thiết lập cash back.

Tiếp theo, bạn cần phải tham gia vào chương trình cash back của Admirals. Điều này có thể đòi hỏi bạn phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể, như số lượng giao dịch tối thiểu hoặc số lượng lot giao dịch. Tùy thuộc vào điều kiện của chương trình, bạn có thể phải thực hiện một số bước cụ thể để đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện để nhận được cash back.

Khi cash back của bạn đã được thiết lập, bạn sẽ bắt đầu nhận lại một phần của chi phí giao dịch mỗi khi bạn mở hoặc đóng một vị thế trên nền tảng của Admirals. Số tiền cash back bạn nhận được sẽ phụ thuộc vào số lượng giao dịch của bạn và các điều kiện cụ thể của chương trình.

Việc thiết lập cash back không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn giúp tăng cường tính cạnh tranh của bạn trong thị trường. Bằng cách nhận lại một phần của chi phí giao dịch, bạn có thêm vốn để tham gia vào các giao dịch mới và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.

Trong tổng thể, việc thiết lập cash back là một bước quan trọng để tận dụng các chương trình khuyến mãi và tối ưu hóa lợi ích từ việc giao dịch trên nền tảng của Admirals. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các điều kiện và điều khoản của chương trình trước khi tham gia và bắt đầu nhận lại cash back của bạn.
Ready to trade your edge?

Start trading with a global, award-winning broker.

Try a Free Demo Open a Live Account